GESTURILE

SORIN CONDREA
(după un concept de Marius Pîrlogea)

 

 

 

 

© ASALT ASSOCIATION

Notă: În lipsa altor precizari, drepturile de proprietate asupra textelor sau graficii publicate aparţin autorilor.
(As no other details are given, the copyright of the texts or graphic work printed here belongs to their authors.)

Altair Net
 visitors on asalt sites

Observator